Strona GłównaKonta osobistePożyczkiUbezpieczeniaStowarzyszenieReklama
Punkty obsługi klienta
Władze
Historia
Informacje dodatkowe
Rekrutacja
Kontakt
Strona Główna 

04.05.2017r. Zarząd SKOK im. Powstańców Śląskich zwołuje Zwyczajne Zebrania Przedstawicieli SKOK im. Powstańców Śląskich


15.03.2017 Uchwałą nr 6 z dnia 15.03.2017r. Zarząd SKOK im. Powstańców Śląskich zwołuje i zatwierdza Harmonogram Zebrania Grup Członkowskich SKOK im. Powstańców Śląskich

15.03.2017 Uchwałą nr 7 z dnia 15.03.2017r. Zarząd SKOK im. Powstańców Śląskich zatwierdza Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich SKOK im. Powstańców Śląskich


31.03.2016 Uchwałą nr 1 z dnia 31.03.2016r. Zarząd SKOK im. Powstańców Śląskich zwołuje Zwyczajne Zebrania Przedstawicieli SKOK im. Powstańców Śląskich

31.03.2016 Uchwałą nr 2 z dnia 31.03.2016r. Zarząd SKOK im. Powstańców Śląskich zatwierdza Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich SKOK im. Powstańców Śląskich

23.01.2015 Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej SKOK z dnia 23 stycznia 2015 wybrano Pana Ryszarda Robaszewskiego jako osoby odpowiedzialnej za nadzór nad Procesem Bezpieczeństwa Informacji i Procesem Bezpieczeństwa Informatycznego w SKOK im. Powstańców Śląskich

30.12.2014 Rada Nadzorca Zatwierdziła Politykę w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, dokument wchodzi w życie z dniem 01.01.2015r.


18.12.2014 Uchwałą nr 5 Zarządy Kasy przyjęto Politykę w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego 

Z dniem 27.10.2012 Spółdzielcze Kasy zostały objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 

 


Uwaga!
 Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Szczegółowe informacje
w
 

Polityce Prywatności.

 

Ten serwis odwiedziło już
 

Liczniki agnat.pl