Strona GłównaKonta osobistePożyczkiUbezpieczeniaStowarzyszenie
Punkty obsługi klienta
Władze
Historia
Rekrutacja
Informacje dodatkowe
Kontakt
Certyfikat Jakości
Strona Główna 

15.03.2017 Uchwałą nr 6 z dnia 15.03.2017r. Zarząd SKOK im. Powstańców Śląskich zwołuje i zatwierdza Harmonogram Zebrania Grup Członkowskich SKOK im. Powstańców Śląskich

15.03.2017 Uchwałą nr 7 z dnia 15.03.2017r. Zarząd SKOK im. Powstańców Śląskich zatwierdza Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich SKOK im. Powstańców Śląskich


31.03.2016 Uchwałą nr 1 z dnia 31.03.2016r. Zarząd SKOK im. Powstańców Śląskich zwołuje Zwyczajne Zebrania Przedstawicieli SKOK im. Powstańców Śląskich

31.03.2016 Uchwałą nr 2 z dnia 31.03.2016r. Zarząd SKOK im. Powstańców Śląskich zatwierdza Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich SKOK im. Powstańców Śląskich

23.01.2015 Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej SKOK z dnia 23 stycznia 2015 wybrano Pana Ryszarda Robaszewskiego jako osoby odpowiedzialnej za nadzór nad Procesem Bezpieczeństwa Informacji i Procesem Bezpieczeństwa Informatycznego w SKOK im. Powstańców Śląskich

12.01.2015 Rejestracja w GIODO powołanego Uchwałą Nr 14 Zarządu SKOK z dnia 12 grudnia 2012 Pana Piotra Pragłowskiego do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

30.12.2014 Rada Nadzorca Zatwierdziła Politykę w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, dokument wchodzi w życie z dniem 01.01.2015r.


18.12.2014 Uchwałą nr 5 Zarządy Kasy przyjęto Politykę w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego 
29.10.2014 Zwołanie Zebrań Grup Członkowskich

Zarząd SKOK im. Powstańców Śląskich informuje o zwołaniu Zebrań Grup Członkowskich.

29.05.2014 Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli

W dniu 29 maja br.  odbyło się doroczne Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Naszej Kasy. Obecni na Zebraniu Przedstawiciele zatwierdzili Sprawozdanie finansowe za 2013 rok, nakreślili Kierunki działalności i rozwoju  SKOK na lata 2014-2016, oznaczyli najwyższą sumę zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągnąć w 2014 i 2015 roku oraz udzielili absolutorium członkom Zarządu SKOK.
Wszystkim , którzy byli obecni  dziękujemy za obecność i pomoc w realizacji Zebrania

Zarząd SKOK

11.06.2013 Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli

W dniu 11 czerwca 2013  odbyło się doroczne Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Naszej Kasy. Obecni na Zebraniu Przedstawiciele zatwierdzili Sprawozdanie finansowe za 2012 rok, nakreślili Kierunki działalności i rozwoju  SKOK na lata 2013-2015, oznaczyli najwyższą sumę zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągnąć w 2013 i 2014 roku oraz udzielili absolutorium członkom Zarządu SKOK.

Wszystkim , którzy byli obecni  dziękujemy za obecność i pomoc w realizacji Zebrania

                                                                                                                                          Zarząd SKOK

Z dniem 27.10.2012 Spółdzielcze Kasy zostały objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 

 


Uwaga!
 Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Szczegółowe informacje
w
 

Polityce Prywatności.

 

Ten serwis odwiedziło już
 

Liczniki agnat.pl