Intro2Strona GłównaKonta osobistePożyczkiUbezpieczeniaStowarzyszenieReklama
Punkty obsługi klienta
Władze
Historia
Informacje dodatkowe
Rekrutacja
Kontakt
Władze

Rada Nadzorcza:

  1. Tadeusz Michalik             - Przewodniczący
  2. Ryszard Robaszewski      - Wiceprzewodniczący 
  3. Jan Wojdołowicz              - Skarbnik
  4. Grzegorz Pawlak             - Sekretarz
  5. Ewa Potok                       - Członek
  6. Małgorzata Sitek-Szot     - Członek
Zarząd:
  1. Aniela Miszkiewicz          - Prezes 
  2. Lucyna Surdej                 - Wiceprezes
  3. Piotr Pragłowski              - Wiceprezes

Komisja Kredytowa (działająca jak ciało opiniodawcze)

     1.  Stefania Szpejda          - Przewodnicząca
     2.  Monika Łasica             - Członek 
     3.  Kamila Grochla           - Członek