Strona GłównaKonta osobistePożyczkiUbezpieczeniaStowarzyszenie
Punkty obsługi klienta
Władze
Historia
Informacje dodatkowe
Rekrutacja
Kontakt
Informacje dodatkowe
 

Komunikat Kasy Krajowej,
w sprawie działań podejmowanych przez SKOK-i
w celu udzielenia pomocy swoim członkom

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje:
– Jeśli masz problem ze spłatą swoich zobowiązań zadzwoń do swojej Kasy – w wielu przypadkach wystarczy rozmowa telefoniczna bez konieczności wizyty w oddziale.
– Kasy oferują różne formy odroczenia płatności, nawet do 3 miesięcy tzw. wakacji kredytowych.
– Pamiętaj, że w każdym momencie masz zapewniony swobodny i bezpieczny dostęp do swoich środków przez Internet, aplikację mobilną oraz przy użyciu karty płatniczej.
– Zachęcamy do zapoznawania się z bieżącymi informacjami na stronie internetowej Twojej Kasy, tam również znajdziesz numery telefonów i adresy mailowe.
– Pamiętaj że w każdej sytuacji możesz liczyć na pomoc ze strony SKOK.

Komunikat SKOK IM. POWSTAŃCÓW śLĄSKICH,

NINIEJSZYM OSTRZEGAMY O  WYSYŁANIU PRZEZ PRZESTĘPCÓW SMS-ÓW I WIADOMOŚCI E’MAIL, DOTYCZĄCYCH RZEKOMEGO PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW DO REZERW NBP.

INFORMACJA JEST FAŁSZYWA !!!

a link kieruje do strony podstawionej przez przestępców. Nie należy klikać w link a wiadomość skasować!

Orientacyjną treść wiadomości przedstawiamy poniżej:

"Informujemy iż zgodnie z spec ustawą dotyczącą koronawirusa Państwa środki na rachunku zostają przekazane do rezerw krajowych NBP. Zaloguj się aby zatrzymać 1000 PLN’”

 


 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - informacje                  


Informacja o sumie miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia

 


Ład Korporacyjny
Polityka Ładu Korporacyjnego
Polityka Wynagradzania
Polityka Informacyjna
 Schemat OrganizacyjnyPolityka Skarg
 
 
 Informacja ogólna dotycząca sposobu składania skarg
 

Zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących kart płatniczych SKOK
 
Zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących rachunków płatniczych SKOK
 

 
Statut SKOK im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach
 

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta                      
 

Informacja Rady Nadzorczej SKOK im. Powstańców Śląskich w przeglądu zarządczego
 

Sprawozdanie Zarządu działalności SKOK im. Powstańców Śląskich za rok 2019
 

Arkusz informacyjny                                                   
 

Informacja agenta ubezpieczeniowego SKOK                                                  
 

Informacja agenta ubezpieczeniowego ASEKURACJA                                                 
 

Implementacja postanowienia dyrektywy PAD                                                   
 

 


Implementacja standardu FID                                               
 

 

Implementacja PSD2