Strona GłównaKonta osobistePożyczkiUbezpieczenia
Punkty obsługi klienta
Informacje dodatkowe
Kontakt
Informacje dodatkowe
 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zmieniamy sposób potwierdzania płatności kartą w Internecie. Zmiana zostaje wprowadzona zgodnie z Dyrektywą PSD2, zgodnie z którą instytucje finansowe są zobowiązane stosować silne uwierzytelnienie i w przypadku transakcji z użyciem karty, klient będzie zobligowany potwierdzać płatność przy użyciu co najmniej dwóch elementów uwierzytelniania z kategorii wiedza, cechy charakterystyczne użytkownika, coś, co posiada użytkownik.

 Obecnie przy płatności kartą w Internecie, najczęściej prosimy o potwierdzenie transakcji jednorazowym kodem SMS. To, czy płatność wymaga dodatkowej autoryzacji, zależy od tego, czy sklep internetowy oferuje obsługę płatności z użyciem 3D Secure.

 Od 1 sierpnia 2021r. zmieni się sposób potwierdzenia płatności kartą w Internecie.

Usługa silnego uwierzytelnienia opierać będzie się o łączne zastosowanie dwóch czynników:

*             kod SMS - element posiadania - bez zmian

*             hasło do transakcji internetowych (e-hasło) - element wiedzy - zdefiniowane przez klienta w systemie bankowości elektronicznej e-skok.

 Zgodnie z przyjętymi zasadami, e-hasło będzie składało się z 6 znaków. Klient będzie miał możliwość zarówno nadania pierwszego hasła, jak też jego późniejszej zmiany za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej e-skok. Zastosowany będzie 3 miesięczny okres przejściowy, w którym klient będzie mógł dokonywać transakcji wyłącznie przy użyciu metody SMS do chwili, gdy zdefiniuje w e-skok hasło do transakcji internetowych.

Wraz ze zdefiniowaniem hasła, nastąpi na karcie zmiana metody uwierzytelnienia na SMS + hasło i nie będzie możliwości powrotu do metody SMS. Po upływie okresu przejściowego, nastąpi globalna zmiana metody uwierzytelnienia z SMS na SMS + hasło i od tego momentu żaden klient nie będzie mógł uwierzytelnić płatności przy użyciu jedynie kodu SMS.

 E-hasło będzie zdefiniowane na poziomie klienta (nr członkowskiego), tzn.

klient (identyfikowany unikalnym nr członkowskim) będzie miał możliwość zdefiniowania jednego e-hasła do wszystkich wydanych dla niego kart.


Przebieg procesu transakcji.

.         Posiadacz w sklepie internetowym wybiera sposób płatności "karta".

.         Posiadacz uzupełnia dane wymagane do transakcji internetowej.

.         Akceptant uczestniczący w usłudze 3D Secure przekazuje dostawcy

systemu kartowego za pośrednictwem organizacji płatniczej dane transakcji.

.         Dostawca systemu kartowego przeprowadza uwierzytelnienie w

systemie.

.         Dostawca wyświetla zapytanie o e-hasło, a następnie o kod sms.

.         Dostawca waliduje poprawność wprowadzonego hasła i sms.


Posiadacz/użytkownik będzie miał trzy próby na wprowadzenie e-hasła w trakcie uwierzytelnienia transakcji internetowej, w przypadku wprowadzenia trzykrotnie błędnego e-hasła karta zostanie zablokowana do godz. 23:59.

Kartę będzie można odblokować wcześniej kontaktując się z infolinią Centrum Kart SKOK - tak samo, jak w przypadku podania błędnego kodu SMS.


W zależności od specyfiki danego sklepu internetowego przebieg może się nieznacznie różnić, co do zasady jednak w pierwszej kolejności klient będzie proszony o podanie e-hasła, a następnie o jednorazowy kod sms.

 Komunikat Kasy Krajowej,
w sprawie działań podejmowanych przez SKOK-i
w celu udzielenia pomocy swoim członkom

Szanowni Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pragniemy podkreślić, że sektor SKOK w Polsce, podobnie jak sektor bankowy z całą starannością przygotowuje się na scenariusze kryzysowe i zapewnienie bezpieczeństwa naszym Członkom. Spółdzielcze Kasy wdrażają zatem procedury bezpieczeństwa w placówkach, zapewniają dostęp do środków finansowych i ciągłość funkcjonowania.
W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie, pragniemy przekazać następujące informacje:
– Jeśli masz problem ze spłatą swoich zobowiązań zadzwoń do swojej Kasy – w wielu przypadkach wystarczy rozmowa telefoniczna bez konieczności wizyty w oddziale.
– Kasy oferują różne formy odroczenia płatności, nawet do 3 miesięcy tzw. wakacji kredytowych.
– Pamiętaj, że w każdym momencie masz zapewniony swobodny i bezpieczny dostęp do swoich środków przez Internet, aplikację mobilną oraz przy użyciu karty płatniczej.
– Zachęcamy do zapoznawania się z bieżącymi informacjami na stronie internetowej Twojej Kasy, tam również znajdziesz numery telefonów i adresy mailowe.
– Pamiętaj że w każdej sytuacji możesz liczyć na pomoc ze strony SKOK.

Komunikat SKOK IM. POWSTAŃCÓW śLĄSKICH,

NINIEJSZYM OSTRZEGAMY O  WYSYŁANIU PRZEZ PRZESTĘPCÓW SMS-ÓW I WIADOMOŚCI E’MAIL, DOTYCZĄCYCH RZEKOMEGO PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW DO REZERW NBP.

INFORMACJA JEST FAŁSZYWA !!!

a link kieruje do strony podstawionej przez przestępców. Nie należy klikać w link a wiadomość skasować!

Orientacyjną treść wiadomości przedstawiamy poniżej:

"Informujemy iż zgodnie z spec ustawą dotyczącą koronawirusa Państwa środki na rachunku zostają przekazane do rezerw krajowych NBP. Zaloguj się aby zatrzymać 1000 PLN’”

 
 
 


 


 

Informacji dot. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

                                 


Bankowy Fundusz Gwarancyjny - informacje                  


 


Ład Korporacyjny
Polityka Ładu Korporacyjnego
Polityka Wynagradzania
Polityka Informacyjna
 Schemat OrganizacyjnyPolityka Skarg
 
 
 Informacja ogólna dotycząca sposobu składania skarg
 

Zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących kart płatniczych SKOK
 
Zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących rachunków płatniczych SKOK
 

 
Statut SKOK im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach
 


Informacja Rady Nadzorczej SKOK im. Powstańców Śląskich w przeglądu zarządczego
 


Arkusz informacyjny                                                   
 

Informacja agenta ubezpieczeniowego SKOK                                                  
 

Informacja agenta ubezpieczeniowego ASEKURACJA                                                 
 
Broszura Informacyjna KE
Informacja - stopy procentowe
Regulamin korzystania z usługi Google Pay

Implementacja postanowienia dyrektywy PAD                                                   
 

 


Implementacja standardu FID                                               
 

 

Implementacja PSD2