Intro2Strona GłównaKonta osobistePożyczkiUbezpieczeniaStowarzyszenieReklama
Punkty obsługi klienta
Władze
Historia
Informacje dodatkowe
Rekrutacja
Kontakt
Informacje dodatkowe
 


 
 


Ład Korporacyjny
Polityka Ładu Korporacyjnego
Polityka Wynagradzania
Polityka Informacyjna
 Schemat OrganizacyjnyPolityka Skarg
 
 
 Informacja ogólna dotycząca sposobu składania skarg
 

Zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących kart płatniczych SKOK
 

 
Statut SKOK im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach
 

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Zebrania Przedstawicieli Kasy
 

Informacja Rady Nadzorczej SKOK im. Powstańców Śląskich w przeglądu zarządczego
 

Sprawozdanie Zarządu działalności SKOK im. Powstańców Śląskich za rok 2016
 

Arkusz informacyjny BFG