Strona GłównaKonta osobistePożyczkiUbezpieczeniaStowarzyszenie
Punkty obsługi klienta
Władze
Historia
Informacje dodatkowe
Rekrutacja
Kontakt
Informacje dodatkowe
  

Harmonogram Grup cżłonkowskich SKOK                      

 

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich                 


 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - informacje                  


Informacja o sumie miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia

 


Ład Korporacyjny
Polityka Ładu Korporacyjnego
Polityka Wynagradzania
Polityka Informacyjna
 Schemat OrganizacyjnyPolityka Skarg
 
 
 Informacja ogólna dotycząca sposobu składania skarg
 

Zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących kart płatniczych SKOK
 
Zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących rachunków płatniczych SKOK
 

 
Statut SKOK im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach
 

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta                      
 

Informacja Rady Nadzorczej SKOK im. Powstańców Śląskich w przeglądu zarządczego
 

Sprawozdanie Zarządu działalności SKOK im. Powstańców Śląskich za rok 2018
 

Arkusz informacyjny                                                   
 

Informacja agenta ubezpieczeniowego SKOK                                                  
 

Informacja agenta ubezpieczeniowego ASEKURACJA                                                 
 

Implementacja postanowienia dyrektywy PAD                                                   
 

 


Implementacja standardu FID                                               
 

 

Implementacja PSD2