Strona GłównaKonta osobistePożyczkiUbezpieczeniaStowarzyszenie
Punkty obsługi klienta
Władze
Historia
Informacje dodatkowe
Rekrutacja
Kontakt
Informacje dodatkowe
 

 

 

Informacja o sumie miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia

 


Ład Korporacyjny
Polityka Ładu Korporacyjnego
Polityka Wynagradzania
Polityka Informacyjna
 Schemat OrganizacyjnyPolityka Skarg
 
 
 Informacja ogólna dotycząca sposobu składania skarg
 

Zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących kart płatniczych SKOK
 

 
Statut SKOK im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach
 

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta                      
 

Informacja Rady Nadzorczej SKOK im. Powstańców Śląskich w przeglądu zarządczego
 

Sprawozdanie Zarządu działalności SKOK im. Powstańców Śląskich za rok 2017
 

Arkusz informacyjny                                                   
 

 
Implementacja postanowienia dyrektywy PAD                                                   
 

 


Implementacja standardu FID